Elvarrom a szálakat

Diplomamunka

textilkönyv, vegyes technika

2017

A varrást és a hímzést már régóta alkalmazom, viszont csak az egyetem első évétől kezdtem ezeket a technikákat beemelni az alkotásaimba, tudatosan pedig a második évtől kombinálom őket képgrafikai eljárásokkal. Diplomamunkám is hasonlóan készült: textilre készült grafikai nyomatokat egészítettem ki hímzett, illetve varrott elemekkel. Mivel a textiltechnikák hagyományosan női tevékenységnek minősülnek, az elkészített textilkönyvemben többek között arra is reflektálok, hogy nőként hogyan látom a nőkre irányuló elvárásokat. A másik meghatározó tematika a nyelvre épül, mivel régóta izgatnak a buta szóviccek, illetve a betű- és igekötő-változtatásokból adódó jelentéskülönbségek. Ezek egészülnek ki a stílusommal és az engem meghatározó formanyelvvel. Így a könyv nemcsak a reflexióimat reprezentálja, hiszen ezek által engem is bemutat.